Tính cách không bằng cái tâm

Tính cách không bằng cái tâm

Tính cách không bằng cái tâm

Bạn có thể đoán tính cách của một người qua một cuộc nói chuyện, hoặc có thể qua những hành động họ làm. Nhưng bên trong cái tâm họ thật sự sống thế nào thì phải cần thời gian mới có thể khẳng định được.

Bởi vì có nhiều người bề ngoài nhìn rất hiền, nhưng bên trong cái tâm lại rất ác và cũng có những người miệng lưỡi từa lưa nghe rất hung dữ, vậy mà cái tâm họ lại rất tốt.

Vì vậy, cái tính không bằng cái tâm, người sống có cái tâm mới thật sự là người đáng kính trọng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com