Tháng tư về

Lưu bài yêu thích

Tháng tư về

Tháng tư về bỏ lại cho em,
Cánh Mộc miên nửa chừng hoa rớt xuống.
Muốn ôm lấy tháng ba... nên nhành hoa níu gượng,
Bung nở hết mình rồi chạm đất phôi phai.

Anh không về giữ lấy ngày mai,
Để tháng tư ngang qua làm khô cằn dạ thảo.
Thân chúng xác xơ... đợi mưa về nương náu,
Một lần thôi cho hoa trổ hết mình.

Em thấy lạc loài khi thiếu vắng anh,
Tưởng chừng khúc Thụy du em làm chim bói cá.
Cọc nhọn trăm năm tình đời hai ngả,
Em bên cạn... lở rồi sao bù đắp cho nhau?

Tháng tư dỗi hờn nắng cũng hanh hao,
Bỏ lại mùa thương đàn Thiên di vỗ cánh.
Bỏ lại cho em trăng vàng khuyết mảnh,
Ngày đi... mắt lệ ứa nhạt nhòa.

Đã qua rồi mùa hoa gạo tháng ba,
Cái màu đỏ trong tim y như là máu phủ.
Em cũng đi... bước đời hoang thành người lữ thứ,
Tháng tư khóc mùa níu lại một người dưng.

- Hoa Cỏ Mây -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com