Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:
MySQL trigger syntax

MySQL trigger syntax

cú pháp kích hoạt mysql Để tạo trình kích hoạt mới, bạn sử dụng câu lệnh create trigger. phần sau

Xem tiếp
Cookie

Cookie

cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. cookie là một tệp nhỏ mà máy chủ nhúng trên

Xem tiếp
Session

Session

session là một phiên dùng để lưu thông tình dùng qua nhiều trang khác nhau. nó không giống như cookie

Xem tiếp

Danh mục