Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:
Danh ngôn 406

Danh ngôn 406

xét cho cùng ở đời ai cũng có nỗi khổ, người khổ cách này, người khổ cách khác. bí quyết

Xem tiếp
Danh ngôn 405

Danh ngôn 405

giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm

Xem tiếp
Danh ngôn 404

Danh ngôn 404

hãy nhớ đến tôi và mỉm cười, vì nếu bạn nhớ đến tôi mà khóc thì thà quên tôi đi

Xem tiếp
Danh ngôn 403

Danh ngôn 403

nghệ thuật vĩ đại của cuộc sống nằm ở cảm giác, để cảm nhận mình tồn tại, dù là trong

Xem tiếp
Danh ngôn 402

Danh ngôn 402

càng sống lâu, càng đọc nhiều, càng kiên nhẫn suy nghĩ và nóng lòng tìm hiểu, thì dường như tôi

Xem tiếp

Danh mục