Mùa hoa phượng

Lưu bài yêu thích

Mùa hoa phượng

Lời nào tả hết nỗi nhớ mong,
Tình xưa bạn cũ mãi trong lòng.
Mỗi  mùa phượng thắm đầy mơ mộng,
Nỗi nhớ trào dâng ngập cả lòng.

Người xưa xa cách có biết không?
Tiếng ve nức nở thắt cỏi lòng.
Tim nghe ray rức nhiều mơ mộng,
Xác phượng tả tơi bởi gió giông.

Nhớ thương lặng lẻ nén vào lòng,
Có nỗi bâng khuâng lệ chảy trong.
Xa xa trời ấy có chạnh lòng?
Mỗi mùa phượng nở có nhớ không?

Bao nhiêu năm ve sầu nức nở,
Bấy nhiêu lần thương nhớ trường xưa.
Chùm phượng hồng trong gió đong đưa,
Nỗi thương nhớ mỗi mùa phượng nở.

- Nguyễn Kim -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com