Danh ngôn 597

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 597

Không quan trọng bạn phạm sai lầm bao nhiêu, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu... bạn vẫn chiến thắng kẻ những kẻ không biết đến hai từ CỐ GẮNG.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com