Muốn tự do - phải tự lo...

Lưu bài yêu thích

Muốn tự do - phải tự lo...

Muốn tự do - phải tự lo...

Tiền tự làm ra, đừng chờ người khác.

Yêu tự yêu lấy mình, đừng hy vọng quá nhiều vào người khác.

Hạnh phúc tự mình cảm nhận, đừng quan tâm quá nhiều vào miệng thiên hạ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com