Danh ngôn 751

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 751

Hôm nay là một ngày đặc biệt; bởi nó không phải là hôm qua, cũng không phải ngày mai; mà nó là hôm nay, lúc mà bạn có thể sống ngay bây giờ và ở đây; cho nên đừng đợi chờ thêm một ngày mai nào nữa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com