Mười loại bạn nên kết giao

Lưu bài yêu thích

Mười loại bạn nên kết giao

MƯỜI LOẠI BẠN NÊN KẾT GIAO:

1. Người luôn khích lệ để bạn phát triển những ưu điểm.

2. Người hay nhắc nhở để bạn hạn chế những sai lầm.

3. Người biết cách bảo vệ và ca ngợi bạn trước mặt người khác.

4. Người có cùng sở thích với mình.

5. Người luôn muốn giới thiệu bạn với tất cả người thân.

6. Người khiến thân tâm bạn nhẹ nhàng khi tiếp xúc.

7. Người giúp bạn tiếp cận các quan điểm mới, sự vật mới.

8. Người có thể tư vấn để bạn xử lý công việc hoặc tư duy các vấn đề trong cuộc sống.

9. Người mà mỗi khi có tin tức tốt lành đều muốn chia sẻ ngay với bạn.

10. Người mà khi bạn cần đều nhất định sẽ có mặt, bằng những cách khác nhau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com