Danh ngôn 233

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 233

Trẻ con cần tình yêu thương, đặc biệt cả khi chúng không xứng đáng được yêu.

- Harold Hulbert -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com