Làm mới tự thân

Lưu bài yêu thích

Làm mới tự thân

Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng.

Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

Nếu cậu đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, vậy thì cậu đã định sẽ trở thành thức ăn của người khác.

Nếu có thể tự đập vỡ mình từ bên trong, vậy cậu sẽ phát hiện sự trưởng thành của mình cũng giống như một lần trùng sinh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com