Danh ngôn 609

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 609

Tôi biết ơn tất cả những người khó chịu từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Họ đã cho tôi thấy chính xác kiểu người mà tôi không muốn trở thành.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com