Đừng lừa dối bản thân

Lưu bài yêu thích

Đừng lừa dối bản thân

Để một người có thể sống tốt với mọi người chung quanh, trước hết người đó phải sống trung thực với bản thân và đừng tự lừa dối mình.

Vậy làm sao để biết rằng, bạn đang lừa dối bản thân?

- Khi bạn hứa với bản thân những điều cần phải sửa đổi, nhưng bạn lại không chịu làm.

- Khi bạn không chấp nhận con người thật của mình.

- Khi cảm xúc của bạn hoàn toàn khác với lời nói của mình.

- Khi bạn không thể sống với tư tưởng tích cực.

- Khi bạn không còn biết lý lẽ là gì nữa.

- Khi bạn luôn nghĩ là mình đúng.

- Khi bạn không thể tin bất cứ ai.

- Khi bạn không còn biết mình là ai nữa?

Nếu bạn đang có những dấu hiệu trên, tức là bạn đang lừa dối bản thân mình.

Khi một người có thể tự lừa dối mình được thì bạn đừng mong rằng họ sẽ thành thật với ai nhé!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com