Đời là vậy đấy.

Lưu bài yêu thích

Đời là vậy đấy.

Nếu chúng ta không chủ động xăng xái đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống để sống cho ra trò, thì cuộc đời sẽ giúp ta bằng cách đá vào mông ta một (hoặc vài) phát để ta té lộn nhào vào trong khó khăn-đau khổ-khốn cùng-tuyệt vọng.

Khi rớt vào trong đó, hoặc ta sẽ chọn chết quách đi cho rồi, hoặc ta sẽ nhận ra: ồ, được có mặt trên đời này là một diễm phúc, còn thở được là một ân huệ, còn giữ được mạng sống này là một ơn ban vô cùng lớn lao.

Và thế là ta bắt đầu tìm thấy được ý nghĩa của đời mình.

Đời là vậy đấy. Đời là một trường học lớn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com