Danh ngôn 124

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 124

Một khúc quanh trên đường không phải là kết thúc con đường, trừ khi bạn không chịu rẽ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com