Danh ngôn 85

Danh ngôn 85

Danh ngôn 85

Sống ở đời:
Làm việc không cần mọi người thấu hiểu, chỉ cần làm hết sức mình.
Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần sống ngay thẳng rộng lượng.
Cùng là một kiếp con người, sống sao cho khỏi thẹn lòng hổ danh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com