Danh ngôn 84

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 84

Không phải không có quả báo, là vì thời gian chưa đến.
Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi.
Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com