Danh ngon 662

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 662

Khổ đau chưa bao giờ vắng mặt, chỉ là tâm bạn có đủ thênh thanh để mỉm cười với nó không mà thôi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com