Danh ngôn 227

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 227

Vàng gặp lửa, vàng càng rực rỡ hơn. Ý chí của ta cũng vậy, khi gặp trở ngại nó càng được tôi luyện và sắt đá thêm.

- Montesquieu -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com