Danh ngon 632

Danh ngon 632

Danh ngon 632

Tận cùng của mọi lý lẽ là thương yêu. Bởi vậy, nếu có tranh cãi đến tận cùng là để thương yêu chứ không phải để phá tan tất cả.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com