Danh ngôn 226

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 226

Rộng lớn hơn biển cả là bầu trời, rộng lớn hơn bầu trời là hoài bão của con người.

- Victor Hugo - 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com