Vẫn nợ

Vẫn nợ

Vẫn nợ

Anh còn nợ em một vòng tay,
Với khoảng eo thuở chưa đầy mười tám,
Lọn tóc “giận hờn” khi bưởi nghèo hương thoảng,
Như vắng gió vờn... diều gập cánh - lèo "say".

Anh vẫn nợ em một vòng tay,
Khi mảng trống mải lần tìm nguồn ấm.
Như hạt giống thiếu "hai sôi, ba lạnh",
Dẫu nẩy mầm... thân mảnh khảnh, lắt lay.

Anh còn nợ em bài thơ "say",
Với khoản mượn đâu tính cây, tính chỉ.
Là tài sản trả dần không lệ phí,
Tay ấp tay chẳng kể tháng ngày.

Anh cứ nợ em... trọn vẹn một vòng tay.

- Ngô Đình Du -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com