Danh ngôn 1

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 1

Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn
I love you not because of who you are, but because of who I am when I am

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com