Muốn tự do - phải tự lo...

2019-02-23 15:31:29
605
Muốn tự do - phải tự lo...

Muốn tự do - phải tự lo...

Tiền tự làm ra, đừng chờ người khác.

Yêu tự yêu lấy mình, đừng hy vọng quá nhiều vào người khác.

Hạnh phúc tự mình cảm nhận, đừng quan tâm quá nhiều vào miệng thiên hạ.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hãy yêu thương bản thân mình
Hãy yêu thương bản thân mình
2019-02-23 15:22:14
164

Khi bạn có ý thức là phải yêu thương bản thân mình, bạn sẽ không cho phép ai tổn thương bạn, không cho phép những suy nghĩ tiêu cực tấn...

Tự tại
Tự tại
2019-02-21 21:57:40
160

Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi.Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi.Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ...