Danh ngôn 459

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 459

Người cùng ta qua một đoạn gọi là bạn đường, người đi suốt cùng ta là bạn đời. Nhưng người không bao giờ bỏ ta chính là ta. Thương ai bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên thương lấy mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com