Đừng quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng người khác.

Lưu bài yêu thích

Đừng quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng người khác.

Một người chân chính mạnh mẽ sẽ không quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng đẹp ý người khác.

Đừng quá quan trọng cái gọi là giữ gìn quan hệ xã hội, điều quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình, chỉ khi chính bạn rèn luyện tốt rồi, mới sẽ có người khác đến gần gũi bạn.

- Chính mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu.

- Chính mình là biển lớn, trăm sông mới tụ hội, như hoa có hương ắt ong bướm tìm đến.

Chỉ khi bạn đến được tầng bậc nhất định thì mới có được những quan hệ xã hội tương ứng, mà không phải là ngược lại.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com