Tôi là phụ nữ

Lưu bài yêu thích

Tôi là phụ nữ

Trong một bản nhỏ nằm ở miền núi có một ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối nọ có người gõ cửa.

“Ai đấy?”, – đứa cháu hỏi.

Người gõ cửa trả lời: “Tôi là giàu có.”

“Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé!” – đứa cháu hỏi ông.

“Không” – ông già trả lời – “Ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.”

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

“Tôi là hạnh phúc, làm ơn cho tôi vào nhà.”

Ông già bảo đứa cháu: “Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi.”

Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa. “Ai đấy?”, đứa cháu hỏi.

“Tôi là phụ nữ.”

Đứa cháu nói với ông: “Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông.”

Ông già bảo đứa cháu: “Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.”

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com