Đời một người... có những cái khó

Lưu bài yêu thích

Đời một người... có những cái khó

Đời một người, có những cái khó cần lưu ý:

-      Khó nâng cao nhất là tố chất.

-      Khó giữ tròn nhất là lời hứa.

-      Khó thay đổi nhất là thói quen.

-      Khó bình ổn nhất là tâm trạng.

-      Khó kiểm soát nhất là cảm xúc.

-      Khó thực hiện nhất là lý tưởng.

-      Khó giữ vững nhất là sức khỏe.

-      Khó thống nhất nhất là hành động.

-      Khó chu toàn nhất là tiểu tiết.

-      Khó nắm bắt nhất là cơ duyên.

-      Khó phớt lờ nhất là cám dỗ.

-      Khó chia đều nhất là lợi ích.

-      Khó nói ra nhất là sự thật.

-      Khó dạy bảo nhất là con cái.

-      Khó gặp gỡ nhất là tri kỉ.

-      Khó che dấu nhất là tình cảm.

-      Khó đạt được nhất là lòng người.

-      Khó điều khiển nhất là các mối quan hệ.

-      Khó chiến thắng nhất, là chính mình!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com