Danh ngôn 684

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 684

Đời mỗi con người ai lại chẳng có xấu tốt lẫn lộn, ai lại chẳng có ganh tỵ thù hiềm, ai chẳng có sân hận trong lòng... Hãy dựa vào ánh sáng chân lý, tự soi đường cho chính mình để tìm kiếm và hóa giải những tiêu cực và hướng về những tích cực cho chính cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa nhất. Nói đúng hơn những gì mình làm ngày hôm nay sẽ quyết định đến quãng đời sau này của mình, những gì làm kiếp này sẽ quyết định đến kiếp sau. Cuộc sống luôn là một tiến trình của nhân quả và chính chúng ta sẽ nắm giữ vận mệnh của mình chứ không phải Thần, Phật nào ban cho cả.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com