Danh ngôn 676

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 676

Đời người không dài và phần lớn cuộc đời không nên được dùng vào việc ngồi không suy nghĩ mình nên sống ra sao.

- Samuel Johnson -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com