Danh ngôn 677

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 677

Nếu một việc gì đến mà ta không dũng cảm giải quyết cho tới nơi tới chốn, nó nhất định sẽ trở lại. Cuộc sống là vậy, nó sẽ lần lượt bắt mình thực hành mãi một bài học cho đến khi thành thục mới thôi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com