Danh ngôn 630

Danh ngôn 630

Danh ngôn 630

Có thể quanh bạn, người ta còn tìm nhiều cái gọi là hạnh phúc lắm nhưng nếu tối nay vừa kê đầu lên gối bạn đã ngủ liền thì bạn là một người hạnh phúc lắm rồi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com