Danh ngôn 281

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 281

Lối thoát nào cho những khổ đau trong đời?

Trừ khi biết được nguyên nhân đích thực của những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta chẳng bao giờ có thể tìm ra lối thoát hoặc có sự hài lòng đích thực.

Tất cả những gì chúng ta nên làm và cần làm là tìm ra ý nghĩa đích thực của đời sống, đó cũng là cách loại trừ cội trễ của mọi đau khổ và tìm được niềm vui.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com