Danh ngon 614

Danh ngon 614

Danh ngon 614

Đẹp nghĩa là là chính mình. Ta không cần người khác chấp nhận, chỉ cần ta chấp nhận chính bản thân mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com