Danh ngôn 99

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 99

Người thiện và người ác chỉ cách nhau ở điểm:
Người thiện thì nghĩ mà không làm, tức là về đạo đức họ kiềm chế được.
Người ác là nghĩ nhưng không kiềm chế được nên làm, cho nên sai lầm trở thành kẻ xấu.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com