Danh ngôn 49

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 49

Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ.
Họ tốt với bạn mới quan trọng,  bởi những thứ đó thuộc về bạn.

-st-

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com