Danh ngôn 458

Danh ngôn 458

Danh ngôn 458

Một người thành công sẽ luôn nghĩ lớn và bắt đầu bằng những việc nhỏ. Kẻ thất bại thì ngược lại, nghĩ nhỏ mà làm thì lớn. Hãy làm những việc nhỏ khi nó còn dễ, và hãy làm những việc lớn khi nó còn nhỏ. Chặng đường dài ngàn dặm luôn khởi đầu từ một bước chân.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com