Danh ngôn 225

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 225

Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến kẻ thù thành một người bạn.

- Martin Luther King -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com