Danh ngôn 198

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 198

Bi kịch cần được sử dụng như một nguồn sức mạnh.
Cho dù khó khăn thế nào, kinh nghiệm đau đớn thế nào, nếu chúng ta mất hy vọng, thì đó thực sự là một thảm họa”.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com