Danh ngôn 197

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 197

Khi nuôi dưỡng lòng biết ơn bên trong mình, hiếm ta khi trở thành miếng mồi ngon cho lòng kiêu căng tự phụ.
Lòng biết ơn sẽ giúp ta biết sống khiêm nhường và quảng đại, bởi ta biết rằng mình đã nhận được quá nhiều từ cuộc sống này.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com