Danh ngôn 181

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 181

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực.
Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình.

- Abraham Linhcoln -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com