Danh ngôn 180

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 180

Hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng bắt tay vào hành động, nhưng khi chúng ta nỗ lực thực hiện ước mơ, những điều tuyệt vời sẽ xảy đến.

- Lloyd Newell -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com