Bóp tui rẻ nhất rồi

Lưu bài yêu thích

Bóp tui rẻ nhất rồi

Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán hàng bóp (ví tiền) rao như sau:

"Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi..."

Thấy vậy một người thanh niên liền hỏi: "Ủa bóp ở đâu là rẽ nhất?"

Bà ta trả lời: "Bóp tui rẻ nhất rồi! Bóp đi bóp đi"

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com