Danh ngôn 149

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 149

Bộ não sẽ tin vào những gì bạn nói với nó nhiều nhất.
Và những gì bạn nói với nó về bạn, nó sẽ tạo ra giống như vậy. Nó không có sự lựa chọn. 
Nếu bạn cứ nói với chính mình rằng bạn không thể, vậy điều duy nhất có thể là gì đây?

 - Shad Helmstetter -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com