Tìm ai

Lưu bài yêu thích

Tìm ai

Anh và tôi chơi chung một nhóm. Sau gần một tháng yêu nhau, anh mời tôi đến nhà chơi. Tôi run lắm.

Ra mở cửa là một phụ nữ lớn tuổi: “Cô tìm ai vậy?”. “Dạ cho cháu gặp Hải ạ!”.

Bà ấy đổi ngay sắc diện, nhìn tôi vẻ dò xét: “Hải đi vắng rồi. Tôi là vợ anh ấy. Cô gặp có việc gì không?”

Đúng lúc ấy anh đẩy cửa bước ra: “Ai đến tìm ba vậy mẹ:”.

Thì ra Hải là tên cúng cơm của ba anh. Còn anh tên thật là Huy. Lúc ấy tôi chỉ ước mặt đất nứt ra.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com