Tháng mười hai ơi

Lưu bài yêu thích

Tháng mười hai ơi

Em ngồi nhặt lá cuối thu,
Chỉ còn ít lá để vừa sang đông.
Tháng mười hai của nhớ mong,
Của mùa nổi gió của đông đã về.

Áo không đủ ấm chở che,
Vai em úa lạnh cơn mê xa người.
Mưa phùn phủ kín tim côi,
Em còn mãi ngóng một người chân mây.

Hàng cây trụi lá chiều nay,
Chờ mùa đông gọi cơn say ấm lòng.
Anh còn trở lại đây không?
Cùng em chia nhớ chia mong một đời.

Tháng mười hai... tháng mười hai ơi,
Bảo người về nhé... để tôi bớt buồn.
Để mùa đông chẳng cô đơn,
Chẳng ngồi nhặt lá... mong thương yêu về.

Tháng mười hai... của say mê.

- Yến Thịnh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com