Sống an nhiên

Lưu bài yêu thích

Sống an nhiên

Sống... là san sẻ yêu thương.
Sống đừng làm chuyện bất lương hại người.
Sống... là vun đắp cho đời.
Sống đừng ganh ghét, nói lời thị phi.

Sống... là hỷ, xả, từ bi
Sống đừng ngu muội, sân si, làm càn.
Sống... là tâm hướng niết bàn.
Sống đừng bỏ ngãi, tham vàng, háo danh.

Sống... là vô ngã, vô tranh.
Sống đừng giẫm đạp để giành giật nhau.
Sống... là phải biết xót, đau.
Sống đừng vô cảm, gây sầu trái ngang.

Sống đừng làm trái tâm can, nhé người.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com