Oán trách

Lưu bài yêu thích

Oán trách

Con người sống ở trên đời
Miệng hay trách móc đất trời không thương.
Tai ương, xui rủi ven đường
Đau thương buồn khổ, miệng vương trách đời.

Phật trời ban phát tình thương
Chúng sanh làm ác nên đường chông gai.
Lệ rơi, máu chảy trách ai?
Thân làm muôn việc, tội gây do mình.

Miệng thì oán trách thần linh
Chẳng thương chẳng giúp cho mình an vui.
Luân thường nhân quả ai khui?
Tự mình tạo nghiệp, thân vùi vương mang.

Cớ sao oán trách lầm than
Thánh, thần, đức phật vô can chuyện đời.
Tự mình gieo nghiệp không rời
Ắt chịu hậu quả, luật trời không dung.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com