Nhớ lại một thời

Lưu bài yêu thích

Nhớ lại một thời

Nghe tiếng nhạc ve ngân rộn rã,
Biết hạ về phượng đã đơm bông.
Mải mê canh gác biên phòng,
Nhớ kỷ niệm cũ trong lòng xốn sang.

Bạn bè tôi giờ đang suy ngẫm,
Mưa đầu mùa ướt đẫm hạt châu.
Ngẩng lên ô thước bắc cầu,
Vào mùa học mới điểm đầu... bạn ơi.

Hạ mới sang ngẫm lời cô dạy,
Kết duyên tình chữ "Ấy" tạc ghi.
Một thời áo trắng vậy thì,
Tuổi học trò trải... vậy thì bạn ơi.

Mùa vải chín nghe lời gọi bạn,
Cửa Từ Quy sáng lạn cõi lòng.
Mình về bạn nhớ sầu đông,
Một thời áo trắng trong lòng bạn ơi.

- Nguyễn Hoa -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com