Nếu có thể

Lưu bài yêu thích

Nếu có thể

Nếu có thể thì người đừng hẹn hứa...
Ta chẳng tin sau ngần ấy đau lòng.
Chỉ cần người thật tâm làm chỗ dựa,
Dắt dìu ta sau mấy bận bão giông.

Nếu có thể đừng nói lời mật ngọt...
Người biết không? Đôi tai đã chán chường! 
Những dịu êm mà người xưa từng rót,
Chiếc lưỡi nào chẳng lắt léo không xương?

Nếu có thể vì nhau mà chờ đợi...
Xin bao dung giọt nước mắt lặng thầm.
Xin thấu hiểu những điều ta mong mỏi,
Sau nhiều lần gãy đổ cuộc trăm năm.

Nếu đã yêu xin hãy yêu thành thật...
Đừng đầu môi chót lưỡi giống bao người.
Rồi quay lưng bằng lạnh lùng ánh mắt,
Như chưa lần từng sánh bước chung đôi.

Nếu không thể xin người đừng bước tiếp...
Đoạn đường kia ta làm kẻ độc hành.
Đừng thương hại trao ta bàn tay nắm,
Có ích gì chút hạnh phúc mỏng manh?

Nếu không thể xem nhau là bến cuối...
Đừng ươm cho hạt hy vọng nảy mầm.
Rồi bóp chết niềm tin bằng gian dối,
Rạch vào lòng sắc một vết dao đâm.

Nếu có thể thì người đừng hẹn hứa...
Ta chẳng tin sau ngần ấy đau lòng,.
Chỉ cần người thật tâm làm chỗ dựa,
Dắt dìu ta đi qua hết bão giông.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com